Ohtaoja

Kalastuskausi:1.5. - 30.9.
Alueen luonne: Ohtaoja on lähdepitoinen Iijoen sivujoki
Sijainti: 20km Taivalkoskelta Posion/Jurmun pain

Alue:Urheilu- ja virkistyskalastusalueeseen kuuluu Ohtaoja 2,5km kalanviljelylaitoksesta alaspäin, sekä Iijoki Ohtaojan suusta 2 km alaspäin. Kalastusalue, alueella oleva laavu ja ylityspaikat on merkitty aluekarttaan.

Ohtaojassa yläraja kalanviljelylaitokselle johtava maantiesilta, alaraja Iijokisuussa. Iijoessa yläraja Ohtaojasuusta 400 metriä ylävirtaan, alaraja n. 2,3 km Ohtaojastasuusta alavirtaan.  Ohtaoja on lähdepitoinen Iijoen sivujoki, joka oli aikoinaan kuuluisa meritaimenen kutupaikka. Nykyisin vesistössä sijaitsee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitos ja tutkimusasema, jossa mm. viljellään uhanalaisten arvokalojen emokaloja.

Kartta: Isosyöte-Kylmäluoma 1:50 000.
Palvelut: Alueella on kalastajien käytettävissä 2 laavupaikkaa.

Luontainen kalasto: Harjus, taimen, hauki, ahven.

Istutukset: Kosken luontaisia saalislajeja ovat taimen sekä harjus. Istukaslajeina ovat lohi, nieriä, puronieriä sekä siika.

Sallitut pyydykset: Uistin- ja perhokalastus
Saaliskiintiö: yhteensä 3 kalaa /lupavuorokausi, johon lasketaan taimenen, harjuksen, nieriän ja kirjolohen yhteismäärä lupavuorokautta kohden. Muiden lajien saalista ei rajoiteta. Kalojen  alamitoissa ja rauhoitusajoissan oudatetaan kalastusasetuksessa annettuja määräyksiä.
Muut rajoitukset: Harjus rauhoitettu 1.-31.5., taimenen ja lohen kuturauhoitus 11.9.-15.11.
Mitat: Harjus: 35 cm, taimen: 60 cm

Lupahinnat:
15€ /24 tuntia
45€ / viikko
90€ / kausi (1.5. - 30.9.)

Lupien myynti:
Neste Pudasjärvi, Pietarilantie 46, p. +358 (0)8 822 522
Jalavan Kauppa, Taivalkoski, p. +358 (0) 8 841 005
Internetistä: www.kalapaikka.net/ohtaoja

 
Lisätietoa:
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taivalkoski
Ohtaoja Virkistyskalastusalue
Ohtaojantie 19, 93400 Taivalkoski
puh. +358 (0) 295 326 000

Majoitus:
Hotelli Herkko, Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski, p. +358 (0)8 7171 700, sales@hotelliherkko.com
Kuuharju Mökit, Kuulammentie 7, 93400 Taivalkoski, p. +358 (0)40 068 0540, tapio.raisanen@luukku.com