Syötteen kansallispuisto

Syötteen kansallispuisto: Syötteen kansallispuisto perustettiin 15.6.2000 ja se sijoittuu Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion kuntien alueille. Pinta-ala on 294 km2. Puistoon on sisällytetty suurin osa Iso-Syötteen retkeilyalueesta sekä Jaaskamonvaaran luonnonsuojelualue ja sillä suojellaan Pohjois-Pohjanmaan merkittävin vaara-, metsä- ja suoluonnon aluekokonaisuus.

Syöte Kartta

Aukioloaikat:
Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 0206 39 6550.
http://www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus