Skip to main content

Info
Hiihtokeskuksentie 4, Taivalkoski, Suomi, Finland
Taivalvaaran luontopolun luonto on moni-ilmeistä. Alussa kuljetaan vaaran rinteen kuivapohjaisessa ja valoisassa männikössä, josta jatketaan välillä kosteampaan, tuorepohjaiseen kuusikkoon. Alkumatkasta piipahdetaan katsomassa ihmeellistä Kylmäperän kosteikkoa, joka on Suomen toiseksi suurin lähde. Iijoen jokivarren metsä on leppävaltaista ja siellä on edelleen näkyvillä niittykulttuurin jäänteitä. Turvakonalustan lintutornilta on nähtävissä ajoittain runsasta ja monipuolista linnustoa. Polun varrella on myös näkyvillä monia ihmiskäden jälkiä, mm. poroaitaus.

Luontopolun varrella on kymmenen opastaulua, joissa esitellään alueen geologiaa, maankäytön historiaa, metsien rakennetta ja käyttöä, niitty- ja poronhoitokulttuuria sekä alueen kasvistoa ja linnustoa. Reitillä on myös lintutorni, katselulava ja muita rakenteita, kuten penkkejä ja pöytiä. Turvakonalustan lintutornin vieressä on laavu.