Vastuul­linen matkailu

Vastuullinen matkailu

VASTUULLISEN MATKAILUN OHJELMA

Hyvinvoiva ja puhdas luonto on Taivalkoskelle tärkeä toimintaympäristö, josta halutaan huolehtia jatkossakin. Tästä syystä Taivalkoski on lähtenyt mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelmaan edistämään alueen ja sen yritysten kestävyyttä ja vastuullisuutta. Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen vastuullisuustyön pohjaksi Taivalkoskelle on laadittu kestävän matkailun suunnitelma.

Taivalkoskella ensimmäisenä Sustainable Travel Finland -merkin on saavuttanut Saijan Lomakartano. Saijassa pyritään jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja innostamaan niin henkilöstöä kuin yhteistyötahojakin minimoimaan ympäristöön kohdistuvan rasituksen. Lue lisää Saijan hienosta vastuullisuustyöstä ja periaatteista:

Ympäristöpolitiikka (saija.fi)

VASTUULLISEN MATKAILIJAN VINKIT

  Kestävän matkailun toteutuminen vaatii valveutunutta käyttäytymistä myös matkailijoilta. Land of National Parks -alueelle (Taivalkoski, Kuusamo, Suomussalmi, Pudasjärvi, Posio ja Salla) kehitetty matkailijan etiketti ohjaa toimimaan vastuullisesti.  Etiketti on julkaistu tekstiversiona  sekä videoiden muodossa. Katso alla olevalta videolta vinkit vastuulliseen lomailuun!

  ESTEETTÖMYYS

  Esteettömyys on osa sosiaalista vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja ihmisten moninaisuuden huomioimista rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteetön kohde on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, eikä erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Esteettömyyttä on voitu lisätä esimerkiksi riittävän leveillä ovilla ja kulkuväylillä, invavessoilla ja invaluiskilla. Lisätietoa Taivalkosken esteettömistä palveluista kannattaa tiedustella yrityksistä suoraan. Esimerkiksi Syötteen ja Hossan kansallispuistoista löytyy valikoima esteettömiä retkeilyreittejä.

  Esteetön Hossa

  Hossan esteettömät retkeilyreitit

  Syötteen esteettömät retkeilyreitit


  KIERRÄTYS

  Paperinkeräyspisteitä on S-Marketin takana, K-Market Taivaltorin pihalla, kunnantalon takana, kunnanvarikon päädyssä (Urheilutie 15), koulukeskuksessa B-talon parkkipaikalla, Jokijärven koululla, Tyrävaaran kaupalla ja Metsäkylän kaupalla. 

  Lasin, pahvin/kartongin ja pienmetallin keräyspisteitä K-Market Taivaltorin pihalla ja S-Marketin takana, josta löytyy myös muovipakkausten keräyspiste.

  Biojätteen erilliskeräystä ei ole, kompostointia suositellaan.

  Palava rakennusjäte, rautaromu ja palamaton jäte tulee toimittaa maksua vastaan Matovaaran jäteasemalle, mistä se toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai Kuusamon kaatopaikalle. Isot erät rakennus- ja purkujätettä tulee toimittaa suoraan Kuusamon kaatopaikalle. Matovaaran jäteasemalla vastaanotetaan maksutta ongelmajätteitä, sähköelektroniikkaromua ja kompos­toitavaa biojätettä.

  Taivalkosken kierrätysohjeet ja kierrätyspisteiden sijainnit löydät täältä.

  KOHTI KESTÄVÄÄ MATKAILUA YHDESSÄ – MATERIAALEJA YRITTÄJILLE JA VAPAA-AJAN ASUNNON OMISTAJILLE

  Taivalkosken matkailuyrittäjillä on käytössään vuonna 2018 julkaistu Kestävän matkailun opas, joka tarjoaa eväitä taloudellisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden ymmärtämiseen ja huomioimiseen yrityksen toiminnassa.

   Vinkkejä ympäristö- ja ilmastoystävällisempään vapaa-ajan asumiseen löytyy Kasvata tuottoa, vaali luontoa -oppaasta. Oppaan tarkoituksena on auttaa ja opastaa loma-asuntojen omistajia tekemään kestäviä valintoja majoituskohteisiinsa.

  © Taivalkosken matkailuyhdistys | web by Digi- ja Mainostoimisto Davas