Iijoen koskikalastusalue

Kalastuskausi:1.6. - 31.10.
Alueen luonne: Erämainen koskikalastusalue
Sijainti: Jokialuetta Iijoen pääuomassa ja Kostonjoessa yhteensä 20 km. Taivalkoskelta teitä nr 840 tai nr 894, joilta metsäautotiet.

Alue: Iijoen koskikalastusalueella on pituutta noin 20 kilometriä. Maisemat ovat vaihtelevia. Joki virtailee erämaisten männikkökankaiden ja koivulehtojen halki. Alue on helppo kalastaa.
Koskikalastusalueen luontaiseen kalastoon kuuluvat taimen, harjus, siika, hauki ja ahven. Kalastoa vahvistetaan harjusistutuksilla ja osittain pyyntikokoisilla taimenilla. Alueelta saadaan joka kausi kookkaita taimenia ja kiloluokan harjuksia. Siika on hieman harvinaisempi, mutta taitava perhostelija saattaa tavoittaa sen suvannolta tuikkimasta. Suvannoissa ja koskien huopeissa asustelee monenkokoista haukea. Ahven on lähinnä suvantojen asukki ja sen kalastamiseen erikoistunut voi kokea miellyttäviä yllätyksiä.

Kartta:Isosyöte-Kylmäluoma 1:50 000.
Palvelut: Jokivarressa laavuja ja autiotupa. Kurtissa ja Jokijärvellä majoitusta.

Luontainen kalasto:Taimen, harjus, siika, hauki, ahven.
Istutukset: Taimen- ja harjusistutuksia.
Sallitut pyydykset: Uistin ja perho. Kalastajaa kohti saa käyttää enintään kahta vapaa ja siimaa.
Saaliskiintiö: 5 harjusta ja 3 taimenta / lupavuorokausi
Muut rajoitukset: Kalastuskauden aikana voidaan asettaa tilapäisiä istutusaikaisia rauhoitusalueita, jotka merkitään maastoon rauhoitusajaksi. Normaalit rauhoitusajat taimenen osalta (11.9. – 15.11.).
Mitat: Harjus 35 cm, taimen 40 cm, lohi 60cm

Lupahinnat:
10 €/vrk
20 €/viikko
40 €/kausi

Lupien myynti:
Taivalkoski:
TB- huoltamo (”Koillistie Ay”), p. +359 (0)8 841 595, Kuusamontie 10, 93400 Taivalkoski
Saijan Lomakartano, p. +358 (0)8 847 511, Saijantie 8, 93400 Taivalkoski www.saija.fi
Metsäkylän kyläkauppa, p. +358 (0)8 845 106, Metsäkyläntie 317 A, 93590 Vanhala
Jalavan kauppa, p. +358 (0)8 841 005, Mikonkuja 2, Taivalkoski www.jalavankauppa.net
Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi, Pietarilantie, Pudasjärvi, p. +358 (0)8 822 522
Suomussalmi: TB- huoltamo, p. +358 (0)8711 052, Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi

Lisätietoja: Hannu Pitkänen, p. +358 (0)40 531 9658
 
Majoitus:


 

Kartta: