Kylmäluoman retkeily- ja aarnialue

Avainsanat: 

Kunnan koillisosassa sijaitsevan retkeilyalueen pinta-ala on 70 km2. Maasto on pääosin karua männikkökangasta, kirkkaitten vesistöjen varsilla kohoaa korkeita harjujonoja. Alueella on niitty- ja savottakulttuurin jäänteitä sekä poronhoitoon liittyviä rakenteita. Kylmäluoma tarjoaa hyvät mahdollisuudet luontoharrastuksiin, kuten esimerkiksi kalastukseen, metsästykseen ja vaeltamiseen. Polkureitistön pituus on 54 km ja reittien varrella on tulentekopaikkoja ja laavuja.

 

 

Lisätietoa:
www.outdoors.fi/kylmaluoma
ja
www.hossa-kylmaluoma.fi