Taivalvaaran luontopolku

Polku kiertää alkuosaltaan Taivalvaaran harjumaastossa, painuen alas Iijokivarren reheviin rantametsiin kierrellen erilaisten luontokohteiden kautta takaisin hiihtomajalle.
Polun varren luonto on moni-ilmeistä alkaen vaaran rinteen kuivapohjaisesta ja valoisasta männiköstä, jatkuen välillä kosteampaa ja tuorepohjaista kuusikkoa ja sekametsää pitkin Iijoen varteen, missä puusto on leppävaltaista ja missä näkyy muun muassa niittykulttuurin jäänteitä. Turvakon-alustan lintutornilta on nähtävissä ajoittain runsasta ja monipuolista linnustoa.
 
Reitin pituus on noin 5 km ja se on merkitty vihreänvärisin maalimerkein. Polku on kierrettävissä sateettomalla säällä ilman kumisaapasvarustusta.
Polun varrella on opastauluja, joissa esitellään alueen geologiaa, maankäytön historiaa, metsien rakennetta ja käyttöä, niitty- ja poronhoitokulttuuria sekä alueen kasvistoa ja linnustoa.
Reitillä on myös lintutorni, katselulava ja muita rakenteita, kuten penkkejä ja pöytiä.