Skip to main content

Metsästys

Pohjois-Taivalkosken lupa-alue on suosittua metsästysaluetta, jonka metsästysluvat ovat hyvin kysyttyjä. Alueen koillismaalainen vaaramaisema on erityisesti metsäkanalintuja metsästävien suosiossa. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa eri-ikäistä metsää. Alueella on mahdollisuuksia metsäkanalintujen, jäniksen, pienpetojen ja majavan metsästykseen.

Alueeseen kuuluu myös osia Syötteen kansallispuistosta, eikä lupametsästys ole sallittua näillä kansallispuistoon kuuluvilla alueilla.

Palveluja tarjoavat yritykset