Syötteen kansallis­puisto ja luonto­keskus

    Info
    Erätie 1
    93280 Syöte

    Syötteen kansallispuisto: Syötteen kansallispuisto perustettiin vuonna 2000 ja se sijoittuu Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion kuntien alueille. Pinta-alaltaan Syötteen kansallispuisto on 294 km2. Puistoalueella suojellaan Pohjois-Pohjanmaan merkittävin vaara-, metsä- ja suoluonnon aluekokonaisuus.