Melonta

rauhassa jokivarsilla vai räväkämmin koskimaisemissa

Iijoki

Taivalkosken tyynet vesistöalueet kutsuvat rauhallisille melontareiteille. Iijoessa on turvalliset ja rantautumiseen helpot jokitörmät - pysähdy vaikka evästauolle!

Palveluja tarjoavat yritykset